ویژگی های اصلی بازی:
گرافیک سه بعدی فوق العاده زیبا
- وجود تقویم روزانه و هفتگی برای شرکت در جنگ ها
- امکان رقابت برای کسب جایزه های بزرگ
- وجود سطوح و مراحل مختلف