ویژگی ها:
- شهر های وسترن با ساختمان های متفاوت و جذاب
- ۱۰ شخصیت منحصر به فرد
- ۱۵ نوع تعقیب و گریز به سبک وسترن
- بیش از ۸۰ نوع دکوراسیون در ساختمان ها
- بیش از ۱۰۰ آیتم مختلف در بازی