ویژگی ها:
- مراحل و صحنه های مختلف
- گیم پلی ساده اما بامزه
- گرافیک عالی
- کیفیت تصویر واضح
- پرنده های بامزه
- زامبی های تشنه به خون
- محیط جذاب