ویژگی ها:
- باز کردن قدرت ها و یو پی اس ها به همراه آیتم های جدید و فوق العاده
- هر توپی را که درست پرت کنید یک توپ بیشتر جایزه خواهید گرفت!
- پاداش ویژه به هنگام انجام دادن حرکت های خاص
- محیط بسیار جذاب و چالش برانگیز بازی
- بوستر و بسیاری دیگر آیتم های اضافی