ویژگی ها:
- حالت رانندگی اکشن: توان رانندگی خود را در حالت اکشن بازی محک بزنید. در این حالت از بازی شما باید از بین ماشین ها عبور کنید و موانع را پشت سر بگذارید همچنین باید از روی برخی موانع بپرید. علاوه بر این در بعضی موارد پلیس نیز در تعقیب شما خواهد بود.
- ماشین های جدید: بیش از ۵۰ ماشین بسیار مهیج که بر اساس فیلم سریع و خشن می باشد در بازی وجود دارد و همچنین حالت ارتقا ماشین ها نیز برای شما موجود است.