برای پخش آنلاین شبکه‌ها حتما باید نرم‌افزارهای زیر را بر روی دستگاه خود نصب داشته باشید:
- Mx Player
- Daroon Player
ترجیحا برای مشاهده شبکه‌های سراسری و برون مرزی از Mx Player و برای پخش شبکه‌های استانی و رادیویی از Daroon Player استفاده نمایید.