به همراه این برنامه 9 فایل افزونه برای دادن افکت های مختلف به عکس ها قرار داده شده است.