close
تبلیغات در اینترنت
دانلود Excel 2013 Tutorial Series - دوره های آموزشی اکسل 2013
loading...

دانلود فیلم های 2017

مایکروسافت اکسل (Microsoft Office Excel) دارای خصوصیات اصلی تمام نرم‌افزارهای صفحه‌گسترده است. با استفاده از جدولی متشکل از ردیف‌ها و ستون‌ها می‌توان، داده‌ها و

دانلود Excel 2013 Tutorial Series - دوره های آموزشی اکسل 2013

reza بازدید : 461 : نظرات ()

 

دانلود Excel 2013 Tutorial Series - دوره های آموزشی اکسل 2013

دانلود Excel 2013 Tutorial Series - دوره های آموزشی اکسل 2013

(93/5/1) تغییرات:

دوره آموزشی Cleaning Up Your Excel 2013 Data اضافه شد!

مایکروسافت اکسل (Microsoft Office Excel) دارای خصوصیات اصلی تمام نرم‌افزارهای صفحه‌گسترده است. با استفاده از جدولی متشکل از ردیف‌ها و ستون‌ها می‌توان، داده‌ها و اطلاعات را سازماندهی و همچنین با استفاده از همین داده‌ها، به انجام محاسبات پرداخت و همچنین با استفاده از رسم توابع و نمودارها، به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخت. این برنامه برای محاسبات ریاضی (با قابلیت انجام محاسبات دشوار ریاضی) و ترسیم نمودار به وسیله‌ی ابزارهای گرافیکی نیز به کار می‌رود.

در دوره آموزشی Excel 2013 شما با قابلیت های اساسی و کلیدی این نرم افزار کاربردی قدرتمند آشنا می شوید. 

عناوین آموزشی Excel 2013 Essential Training:
- اکسل چیست و چه کاربردی دارد؟
- استفاده از منوها
- کار با تاریخ و زمان
- ایجاد فرمول های ساده
-  قالب بندی فونت ها، اندازه سطر و ستون ها، مرزها و ..
- وارد کردن اشکال، فلش و گرافیک
- افزودن و حذف سطرها و ستون ها
- مخفی کردن داده ها
- کار با محتویات ستون ها از جمله جا بجایی، کپی و ..
- مرتب سازی و فیلتر کردن داده ها
- چاپ worksheet ها
- تامین امنیت workbooks شما
- پیگیری تغییرات
- و ...

عناوین آموزشی Advanced Formatting Techniques:
- تنظیم فونت ها، Border ها و رنگ سلول ها
- تنظیم متون
- تعیین میزان تورفتگی اطلاعات
- تنظیم فرمت های خاص برای تاریخ، زمان، شماره تلفن، کد پستی و ...
- قالب بندی شرطی داده ها
- اعمال استایل ها و تم ها
- تعیین اندازه ارتفاع سطر و عرض ستون
- افزودن تصاویر پس زمینه
- خلاصه کردن مطالب و ایجاد کردن سرفصل
- چاپ اسناد
- و ...

عناوین آموزشی Data Validation in Depth:
- تست اعداد کامل و اعداد اعشاری
- استفاده از جعبه پیام های ورودی
- تعیین توالی و قرار دادن لیست ها
- ایجاد لیست های multitiered
- تنظیم محدودیت های زمان و تاریخ
- محدود کردن طول متن
- قرار دادن قوانین اعتبار سنجی داده ها
- ورودی های لازم برای منحصربفرد بودن
- و ...

عناوین آموزشی Working with Dates and Times:
- مرتب سازی بر حسب چند کلید
- فیلتر کردن ستون های منفرد و چندگانه 
- ایجاد یک مرتب سازی لیست بر حسب درصد یا عدد
- تنظیم subtotals
- ایجاد فیلدهای چندگانه برحسب معیارهای فیلتر
-  ایجاد لیست های منحصر به فرد (بدون تکرار داده ها)
- استفاده از دستور Remove Duplicates
- یافتن داده های تکراری با آرایه های ویژه
- شمارش تعداد آیتم های منحصر به فرد  لیست 
- استفاده از توابع SUMIF و COUNTIF
- کار ​​با توابع پایگاه داده مانند DSUM و DMAX
- تبدیل لیست ها به جداول
- و ...

عناوین آموزشی Managing and Analyzing Data:
- آشنایی با رکوردهای اکسل و زمان و تاریخ ذخیره شده
- نگاهی به گزینه های استاندارد تاریخ و زمان
- استفاده از توابع TODAY و NOW
- فرمت های تاریخ سفارشی 
- استفاده از کلید های میانبر صفحه کلید
- فرمت بندی زمان برای 24 ساعت
- محاسبه تفاوت تاریخ و زمان 
- محاسبه روز هفته
- کار ​​با ایام تعطیل
- اعتبارسنجی تاریخ ها
- تبدیل تاریخ های فرمت شده به داده های قابل استفاده
- و ...

عناوین آموزشی Charts in Depth:
- انتخاب نمودار صحیح
- انتخاب داده های صحیح برای نمایش در نمودار
- ایجاد سریع یک نمودار با ابزار Quick Analysis
- انتخاب یک طرح برای نمودار
- تغییر محل قرارگیری داده ها
- کار با سلول های هیدن (hidden cells) و یا خالی
- جابجایی و تغییر سایز نمودارها
- افزودن برچسب (label) اطلاعات
- تجزیه و تحلیل داده های موجود و داده های آینده با توجه به خطوط روند
- افزودن شکل و نماد های اشاره (مانند علامت فلش)
- کار ​​با انواع نمودار های تخصصی: نمودار گانت، پارتو و فراوانی
- ایجاد نمودارها پویا
- چاپ و به اشتراک گذاری نمودارها
- و ...

دیگر دوره های آموزشی:
- حذف داده ها  ساختاردهی مجدد فایل های اکسل
- و ...

Whether you're a novice or an expert wanting to refresh your skillset with Microsoft Excel, this course covers all the basics you need to start entering your data and building organized workbooks. Author Dennis Taylor teaches you how to enter and organize data, perform calculations with simple functions, work with multiple worksheets, format the appearance of your data, and build charts and PivotTables. Other lessons cover the powerful IF, VLOOKUP, and COUNTIF family of functions; the Goal Seek, Solver, and other data analysis tools; and how to automate many of these tasks with macros.

Topics include:
- What is Excel and what is it used for?
- Using the menus
- Working with dates and times
- Creating simple formulas
- Formatting fonts, row and column sizes, borders, and more
- Inserting shapes, arrows, and other graphics
- Adding and deleting rows and columns
- Hiding data
- Moving, copying, and pasting
- Sorting and filtering data
- Printing your worksheet
- Securing your workbooks
- Tracking changes

Excel 2013: Advanced Formatting Techniques:
Get simple, powerful tips for making spreadsheet information readable and understandable in Excel 2013. Dennis Taylor shows how to emphasize specific cells with fonts, borders, and color; adjust the positioning of cell contents; format numeric data; and add style and readability to worksheets. You'll also learn how to add pictures to worksheets and discover automation techniques that take the drudgery out of formatting even the largest amounts of data.

Topics include:
- Adjusting fonts, cell borders, and fills
- Aligning text
- Indenting data
- Setting special formats for dates, times, phone numbers, zip codes, and more
- Creating formats based on formulas with conditional formatting
- Applying styles and themes
- Adjusting row heights and column widths
- Adding background images and pictures
- Outlining data
- Printing double-spaced data

Excel 2013: Data Validation in Depth:
With Excel's data validation tools, you can control how users input data into workbooks and ensure data is entered consistently and accurately. You can control the dates, the times, even the length of the text they enter, or simply provide a list of acceptable choices to eliminate any possible mistakes. Here, Dennis Taylor explores how the data validation tools in Excel 2013 can be used to set dropdown lists, and control numeric data, dates and times, and text data.

Topics include:
- Testing for whole numbers and decimals
- Using the input message box
- Sequencing and placing lists
- Creating multitiered lists
- Setting date and time limitations
- Limiting text length
- Locating data validation rules
- Requiring entries to be unique

Excel 2013: Managing and Analyzing Data:
When you work with large amounts of data, you need tools to manage the sheer volume of information and get the most value from it. Enter Excel 2013. In this course, Dennis Taylor shows a variety of ways to use sorting to order your spreadsheets, insert subtotals into sorted lists, see just data you need with filtering, identify and delete duplicate data, and use the SUMIF and database functions to further analyze your data.

Topics include:
- Multiple key sorting
- Filtering single and multiple columns
- Creating a top-ten list with values or percentages
- Setting up subtotals
- Creating multiple-field criteria filters
- Creating unique lists from repeating field data
- Using the Remove Duplicates command
- Finding duplicate data with specialized arrays
- Counting the number of unique items in a list
- Using SUMIF and COUNTIF functions
- Working with the database functions such as DSUM and DMAX
- Converting lists to tables

Excel 2013: Working with Dates and Times:
Most Excel users incorporate dates and times in their spreadsheets, but getting them to show up the way you want can be difficult. Excel expert Dennis Taylor shares his solutions for formatting and calculating dates and times in Excel 2013. This one-hour course explains what's going on behind the scenes when Excel stores dates and times, gives tips for entering them, and teaches the options for date and time formatting. It also demonstrates the various date and time functions and shows how to calculate with dates and times in a range of scenarios.

Topics include:
- Understanding how Excel records and stores dates and times
- Looking at standard date and time entry options and acceptable alternatives
- Using the TODAY and NOW functions
- Customizing date formats
- Using keyboard shortcuts
- Formatting time for hours over 24
- Calculating differences across dates and times
- Calculating the day of the week
- Working with holidays
- Validating dates
- Converting formatted dates to usable data

Excel 2013: Charts in Depth:
Charts allow you to communicate information visually, in a way that's more impactful than raw data, and they happen to be one of the most powerful and easy-to-use features in Microsoft Excel. Let Dennis Taylor show you how to create different kinds of Excel charts, from column, bar, and line charts to exploded pies, and decide which type works best for your data. Plus, learn how to fine-tune your chart's color and style; add titles, labels, and legends; insert shapes, pictures, and text boxes; and pull data from multiple sources.

Topics include:
- Selecting the right chart type
- Choosing data to display as a chart
- Creating charts fast with the Quick Analysis tool
- Choosing a chart layout
- Changing the location of the source data
- Dealing with empty and hidden cells
- Moving and resizing charts
- Adding data labels
- Analyzing existing and future data with trendlines
- Adding shapes and arrows
- Working with column, bar, line, pie, and area charts
- Working with specialized chart types: Gantt, Pareto, and Frequency charts
- Creating dynamic charts
- Printing and sharing your chart

Cleaning Up Your Excel 2013 Data:
Need to get data from a business-management system file, database software, text file, or poorly designed Excel worksheet into optimal shape for Excel 2013? This course can help. Dennis Taylor explores the functions, commands, and techniques in Excel that restructure data, remove unwanted characters, convert data into the desired format, and prepare data for efficient analysis. He'll cover adjusting row and column placement; transposing data with Replace and Substitute functions, the Text to Columns command, and the new Flash Fill; and formatting and converting text, numbers, and other values.

Topics include:
- Moving or inserting rows and columns of data with a simple drag
- Transposing row-column layouts into column-row layouts
- Replacing data at the character level
- Dealing with special characters and wildcards during search and replace
- Converting dates with text functions
- Converting text data to values/numbers
- Checking and correcting spelling mistakes
- Splitting data into multiple columns via the Text to Columns feature
- Combining data from different columns via concatenation or Flash Fill

More info (open/close)

مشخصات

زبان: English 
مدرس: Dennis Taylor 
سطح آموزشی: Beginner, intermediate 
حجم فایل: ~3000 مگابایت 
تاریخ انتشار: 12:50 - 93/5/1 
منبع: پی سی دانلود 
امتیاز:  

لینک های دانلود

راهنمای دانلودگزارش خرابی

اطلاعات دوره آموزشی Excel 2013 Essential Training + فایل های تمرین - 793.32 مگابایت
دانلود دانلود - بخش اول
دانلود دانلود - بخش دوم

اطلاعات دوره آموزشی Advanced Formatting Techniques
دانلود دانلود - 532.9 مگابایت

اطلاعات دوره آموزشی Data Validation in Depth
دانلود دانلود - 132.2 مگابایت

اطلاعات دوره آموزشی Managing and Analyzing Data
دانلود دانلود - 468.3 مگابایت

اطلاعات دوره آموزشی Working with Dates and Times
دانلود دانلود - 187.1 مگابایت

اطلاعات دوره آموزشی Charts in Depth -‏ 636 مگابایت
دانلود دانلود - بخش اول
دانلود دانلود - بخش دوم

اطلاعات دوره آموزشی Cleaning Up Your Excel 2013 Data 
دانلود دانلود - 299.5 مگابایت

 خرید پستی - تحویل در محل شما

رمز فایل

 www.p30download.com
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری

web page hit counter